Unapređujemo portal!

Poštovane kolege,
dragi saradnici,

Vredno radimo na unapređenju naše internet prezentacije.
Uskoro ćemo sve informacije o MEDAPP udruženju i našim aktivnostima dostavljati na još efikasniji i atraktivniji način.

U međuvremenu, sve informacije i naše kontakte možete naći na našem portalu edukacija:
EDUKACIJE.MEDAPP.RS 

S poštovanjem,
Vaš MEDAPP tim