Scroll Top

Kako napraviti elektronsku knjigu

Digitalno izdavaštvo je već dugo sa nama i krajnji je trenutak da svoje materijale osavremenite!

Zamislite samo prednosti: nema tiraža, nema štampe, nema troškova transporta i magacinskih prostora. Distribucija se vrši onlajn.

nije ni čudno što su veliki sistemi prepoznali sve prednosti i što je Medicinski fakultet u Novom Sadu angažovao baš MEDAPP udruženje za izradu svojih eUdžbenika i dizajn, izgrradnju i implementaciju eKnjižare još 2017. godine!

Studenti pomoću Android, iOS i Windows aplikacija preuzimaju multimedijalne knjige koje Fakultet može dopuniti ili izmeniti “u dva klika mišem”. Ove izmene su dostupne studentima za preuzimanje čim se nađu na serveru MedNSmart sistema.

Priprema elektronske knjige za izradu se za naše saradnike ne razlikuje od pripreme knjige za klasičnu štampu. tekst je neophodno napisati i prelomiti sa slikama, grafikonima i tabelama. Tekst se organizuje apsolutno isto kao kada se priprema za klasičnu štampu. Ovakav tekst  je potrebno dostaviti u bilo kom tekstualnom formatu koji našim saradnicima odgovara bilo da je to .doc, .docx, .rtf, odt i slični.

Ono po čemu se eKnjige razlikuju od klasičnih, i to je njihova velika prednost, je mogućnost da nose multimedijalne sadržaje u okviru teksta.

Neki od istaknutih naprednih sadržaja u eKnjizi su video snimak ili galerija fotografija.

Potrebno je da za mesta gde želite da se nađe video snimak ili galerija fotografija u Vašoj knjizi ostavite polovinu stranice praznu. Ovo je mesto koje ćemo upotrebiti za dodavanje ovih materijala. U propratnom tekstu ćete navesti šta od tih dodatnih materijala treba da se nađe na kojoj strani eKnjige.

Iako ne postoji ograničenje u dužini video snimaka i njihovom broju, preporučujemo Vam da video snimci koje dodajete u svojoj knjizi budu jezgroviti i kratki. Svaki snimak će uticati na veličinu kompletne knjige koja zarad konfora kasnijih korisnika ne bi trebala da bude prevelika.

Možemo u Vašoj knjizi dodati i testove kojima bi polaznici proverili svoje stečeno znanje. Ovo je efikasan način da najvažnije stvari još jenom ponovite. Ograničenje u broju pitanja ne postoji a radi se o klasičnim test pitanjima sa višestrukim ponuđenim odgovorima među kojima jedan ili više njih mogu biti tačni.

 Za sva pitanja ili nedoumice koje imate vezano za eIzdavaštvo ili izdavanje eKnjiga stojimo Vam na raspolaganju. Slobodno nas kontaktiraje na naš imejl office@medapp.rs ili naš kontakt telefon + 381 64 488 92 15.

U nama možete naći pouzdanog saradnika u eIzdavaštvu, a nama će biti čast da uzmemo učešća u razvoju i ostvarenju Vaših zamisli.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.