Scroll Top

Organizacija događaja

MEDAPP udruženje se bavi i organizacijom velikih, jednodnevnih ili višednevnih, stručnih skupova lokalnog ili međunarodnog karaktera.

S ponosom ističemo da sve češće bivamo angažovani od strane drugih organizacja, udruženja ali i institucija kao tehnički organizator njihovih stručnih skupova!

Posvećeno razvoju i upotrebi savremenih tehnologija u edukaciji, MEDAPP uduženje je sa lakoćom prešlo na masovnu upotrebu telekonferencijskih sistema u organizovanju kongresa, seminara i velikih skupova. Vrlo brzo smo iskustva stečena sa događajima uživo preneli na organizaciju rada profesionalnih studija iz kojih se prenose diskusije predavača ili hibridnih događaja gde se masovni događaj uživo prenosi i onlajn do dodatnih polaznika.

 

Ugovorom se regulišu naša ovlašćenja za preduzimanje akcija u Vaše ime ali i obaveze koje prema Vama imamo. Svi pregovori i organizacija biće naša obaveza ali daleko od toga da će proticati bez Vas. Ni jedna odluka neće proći bez Vašeg odobrenja i prethodnog upoznavanja sa situacijom. Na ovaj način ste nam predali teret organizacije ali zadržavate kontrolu nad svim detaljima.

Ugovorom se može regulisati i Vaše ovlašćenje da za potrebe Vašeg skupa radimo foundraising. Potraga za sponzorima biće tada naša obaveza a Vi ćete kroz račine i izveštaje o prilivima sredstava i rashodima kontrolisati naš rad u Vaše ime.

Organizacija smeštaja, ishrane i putovanja za Vaše goste iz inostranstva, prikupljanje materijala od predavača i njihova priprema za štampu i štampa sastavni su delovi našeg posla. Organizacija prosluženja, animacija i propratnih kvalitetnih sadržaja koji će Vaš događaj izdvojiti od drugih sličnih su nam od posebnog značaja.

Obezbeđivanje ukupnih tehničkih sredstava za najkvalitetniji mogući tok događaja kao i njegovo medijsko dokumentovanje kroz snimanje, montiranje i distribuciju materijala po ranijem dogovoru je deo naše standardne usluge. Obezbedićemo razglas, osvetljenje, snimanje  i ukoliko želite prenos Vašeg skupa.

Ukoliko tražite rešenje za organizaciju velikog simpozijuma, kongresa ili bilo kakvog drugog stručnog okupljanja, ne tražite dalje. Naši sradnici nas stalno iznova angažuju upravo zbog kvaliteta usluge i pokazane pouzdanosti. Pridružite im se! Dozvolite nam da Vas iznenadimo kvalitetom usluge i bogatstvom ponude koju čemo obezbediti Vašem događaju kao angažovani tehnički organizator.

Slobodno nas kontaktirajte na na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon + 381 64 488 92 15.

Zaključite sami zašto nas drugi svrstavaju u stalne spoljne saradnike.

Vebinari

2020. i 2021. godina donele su, iz potrebe, neverovatnu ekspanziju upotrebe telekonferencijskih sistema u edukaciji.

MEDAPP udruženje je 2016. godine organizovlo svoju prvu akreditovanu KME edukaciju koja je trajala dva dana gde su drugog dana polaznicima prenošene tri operacije iz operacionih sala Vojno-medicinske akademije dok su ih operateri u toku intervencija komentarisali sa inostranim moderatorom iz Bazela, Švajcarska.

Nimalo ne čudi što je MEDAPP više nego uspešno ispunio sva nova očekivanja i potrebe svojih saradnika po pitanju vebinara i hibridnih događaja.

Pogledajte naš blog o našem radu na vebinarima u 2021. godini!

Kongresi i simpozijumi

Bez obzira da li se radi o jednodnevnim ili višednevnim, nacionalnim ili internacionalnim, organizacija kongresa i simpozijuma je dug i kompleksan posao. Potrebno je pronaći odgovarajući prostor za održavaje kongresa. Zatim,  gostima obezbediti smeštaj ili im preporučiti izbor smeštaja koji nije daleko od mesta dešavanja, a kvalitetom i ponudom ispunjava standarde dobre organizacije.

Štampanje materijala za učesnike, organizacija obroka i posluženja kao i animacija u pauzama možda zvuči kao jednostavan zadatak ali nikada nije tako. Tehnika na mestu događaja može podići kongres na viši nivo ukoliko se organizuje i upotrebi na pravilan način. I, na kraju, najkompleksniji deo je obezbeđivanje logistike za organizaciju svih ovih pojedinačnih delova.

Ovo bi ukratko pokrilo sve stavke koje su neophodne prilikom organizacije kongresa ili simpozijuma. Ono što se iz ovog iznošenja sastavnih preduslova za organizaciju kongresa ne vidi je veza među njima. Sve ove stavke su organizaciono povezane i jedna od druge zavise. MEDAPP udruženje dugi niz godina radi i kao tehnički organizator kongresa. Kao i u svakom aspektu svog rada i ovde smo se potrudili da unapredimo ponudu za naše saradnike i da svakim novim događajem koji organizujemo unesemo korisne novine koje podižu kvalitet kongresa.

Nudimo Vam potpunu kontrolu uz prepuštanje svih obaveza nama.

MEDAPP udruženje pronalazi više lokacija od kojih Vi birate onu koju smatrate najpogodnijom za organizaciju Vašeg kongresa. Pozivi učesnicima, prezentacija događaja, korespondencija sa predavačimai organizovanje prikupljanja materijala vezanog za njihova predavanja je samo počeni stadijum u organizaciji kongresa. Smeštaj i putovanja gostujućih predavača iz zemlje i inostranstva su takođe naša briga. Svima će biti ponuđeno više mogućnosti smeštaja koji se nalazi u blizini samog mesta dešavaja. Organizovaćemo i potpunu tehničku podršku, kao i snimanje Vašeg kongresa. Štampa materijala za polaznike je nešto čemu uvek posvećujemo veliku pažnju.

Naravno, finansije su u svakoj velikoj organizaciji bitne. Ugovorom možete imati potpunu kontrolu nad prilivima i rashodima i ovlastiti MEDAPP udriženje da u Vaše ime potraži sponzore.

MEDAPP udruženje se tokom vremena istaklo i pažnjom koju posvećuje protokolima i potrebama sponzora. Naši saradnici i sponzori događaja koje smo mi organizovali su uvek bili zadovoljni organizacijom prostora za štandove sponzora, njihovi prezentaciju i kontakt sa učesnicima.

MEDAPP udruženje sa svojim višegodišnjim iskustvomu organizaciji velikih skupova može Vam biti od neizmerne pomoći u organizovanju kongresa.

Slobodno nas kontaktirajte na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon + 381 64 488 92 15 i raspitajte se o detaljima i modelima moguće saradnje.

Stručni sastanci

Najjednostavniji način da organizujete edukaciju za svoje saradnike je da u svojoj radnoj organizaciji organizujete stručni sastanak. Ovaj vid kontinuirane medicinske edukacije se može sprovesti jednostavnim predavanjem ili prikazom slučaja pred kolektivom i završava se diskusijom bez potrebe da se organizuje testiranje polaznika edukacije. Ovakva, jednostavnija forma sa druge strane nosi i manji broj bodova polaznicima koje mogu upotrebiti za obnavljanje svoje licence za rad.

Ipak, čak i ovakav vid edukacije mora dobiti akreditaciju od nadležne komore kako bi mu bili priznati poeni za prisutne polaznike.

MEDAPP udruženje Vam nudi pomoć u akreditaciji ili akreditaciji i organizovanju ovakvog vida kontinuirane medicinske edukacije.

Ukoliko Vam je potrebna logistička ili organizaciona pomoć za sprovođenje ovakvog vida kontinuirane medicinske edukacije slobodno nam se javite na  office@medapp.rs ili naš kontakt telefon + 381 64 488 92 15.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.