Scroll Top

Onlajn edukacije

Onlajn kursevi kontinuirane medicinske edukacije imaju brojne prednosti u odnosu na klasične kurseve gde polaznici moraju fizički doći na predavanje. Za predavača oni znače da je dovoljno da pripreme edukativne materijale, propratnu dokumentaciju za akreditaciju i test za proveru znanja polaznika i nakon predaju je MEDAPP udruženju. Nakon toga više nemaju obaveza oko svoje edukacije. 

Sa druge strane polaznici onlajn kontinuiranoj medicinskoj edukaciji mogu prilaziti u vreme i sa mesta koje njima najviše odgovara. Za ovakve edukacije se ne mora formirati grupa, svaka edukacija je dostupna onlajn na našem portalu kontinuiranih medicinskih edukacija 24/7 za svakog zainteresovanog pojedinca.

MEDAPP udruženje u Vaše ime može sprovesti čitavu proceduru akreditacije edukacije. U dogovoru sa Vama ćemo u okviru našeg portala izgraditi kurs kontinuirane medicinske edukacije u formi koja Vam najviše odgovara.

U dogovoru sa nosiocem edukacije, i njegovu kontrolu, MEDAPP udruženje može sprovesti i fundraising ukoliko se ugovorom ovlasti za to. Ovo praktično znači da MEDAPP udruženje u Vaše ime može sprovesti u delo čitavu medicinsku edukaciju od akreditacije, traženja sponzora preko izgradnje onlajn kursa, podrške polaznicima i predavačima do izdavanja izveštaja komorama tokom trajanja akreditacije.

Onlajn kursevi kontinuiranih medicinskih edukacija mogu moraju imati edukativne materijale, navedenu literaturu, test provere znanja, obaveznu evlauaciju i sertifikat o uspešnom polaganju edukacije.
MEDAPP udruženje Vam nudi da svoj edukativni materijal organizujete u obliku tekstova koji moraju pokriti sva pitanja sadržana u testu provere znanja, interaktivnih lekcija u okviru kojih se pitanja provlače kroz tekst edukacije i koje omogućavaju da polaznicima ponudite i dodatno obrazloženje ukoliko daju netačan odgovor na pitanje.
Na kraju, MEDAPP udruženje nudi i profesionalno snimanje predavanja čijim se snimkom mogu zameniti pisani edukativni materijali.

Nakon što polaznik upiše Vaš kurs, naša služba tehničke podrške im je svakodnevno na raspolaganju za sve nedoumice i eventualna pitanja. Kada polože test provere znanja i dobiju sertifikat, MEDAPP udruženje za Vas svakog meseca pravi izveštaje o položilim polaznicima i šalje ih komorama zarad upisivanja bodova polaznicima potrebnih za obnavljanje licence.

Imate ideju za svoju edukaciju kontinuirane medicinske edukacije ali nemate vremena ili sredstava da je sprovedeteu delo? Javite nam se slobodno na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon + 381 64 488 92 15

Zanimljiva je tvrdnja da sva znanja stečena školovanjem se zadržavaju kod nas ukoliko ih svakodnevno ne koristimo onoliko koliko nam je bilo potrebno da ih steknemo. Ukoliko se radi o četvorogovišnjem školovanju to znači da će naše znanje sticano kroz školovanje nakon četiri godine biti senka onog koje smo imali dok smo učili. Ukoliko iskreno sagledamo svoje znanje i uporedimo ga sa onim tokom studija, iz perioda spremanja ispita, priznaćemo da ova tvrdnja zaista poprilično odgovara istini.

Ova obaveza je često u koliziji sa kliničkim radom lekara koji jednostavno nemaju previše vremena za edukaciju pored rada i privatnog života.
Tu na scenu stupaju onlajn testovi koji svakome omogućavaju da tokom godinu dana akreditacije sa mesta i u vreme koje mu najviše odgovaraju završi edukaciju i preuzme sertifikat za KME poene.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.