Scroll Top

Akreditacije

Ogromna se sredstva ulažu u razvoj novih tehnologija, lekova i dijagnostičkih i terapijskih sredstava u svim oblastima biomendicine.

Svaki zaposleni lekar, farmaceut, medicinska sestra ili tehničar i biohemičar dužni su da se tokom rada u praksi neprekidno usavršavaju i kroz edukacije prate nova dostignuća.

Upravo je ovo razlog zbog koga je kontinuirana medicinska edukacija izuzetno važna. Ovo je i razlog zbog koga se njihova organizacija i izvođenje nije smelo prepustiti dobroj volji i slučaju već su ih komore uvele za obavezan preduslov obnavljanju licence za rad. Kako bi kvalitet edukacija bio ujednačen i kontrolisan edukacija mora da se akredituje u odgovarajućoj komori kako bi se njeni rezultati vrednovali polaznicima.

MEDAPP udruženje Vam nudi logističku i tehničku podršku u organizovanju i prilikom akreditovanja događaja ili kurseva kontinuirane medicinske edukacije. Iza nas su godine organizovanja klasičnih i onlajn kurseva kontinuirane medicinske edukacije i veliki broj zadovoljnih saradnika.

MEDAPP udruženje je prošlo kroz akreditacije i organizovanje onlajn testova sa nekoliko predavača pa sve do velikih međunarodnih, višednevnih skupova sa po više stotina učesnika! Imamo dugogodišnje iskustvo i uspehe kojim se malo ko može pohvaliti.

U mogućnosti smo da Vam pomogemo da svoj kurs sprovedete kao klasičnu edukaciju koja će biti organizovana kao predavanje na lokaciji koja bude ugovorena unapred uz testiranje polaznika na kraju edukacije.

Drugi način da sprovedete svoju edukaciju je da je napravite u obliku onlajn kursa koji bi bio dostupan polaznicima neprekidno u toku trajanja akreditacije od najčešće godinu dana. U ove svrhe možete upotrebiti naš portal kontinuiranih medicinskih edukacija ili Vam možemo izgraditi po uzoru na njega poseban portal za edukacije Vašeg udruženja ili organizacije.

Možete ovlastiti MEDAPP udruženje da u Vaše ime pronađe sponzore za pokrivanje troškova Vašeg kursa kontinuirane medicinske edukacije.

Veliki broj do sada organizovanih kurseva i zadovoljnih saradnika su nam najbolja preporuka da nas kontaktirate ukoliko i sami želite da kreirate kurs kontinuirane medicinske edukacije.

Slobodno nas kontaktirajte na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon + 381 64 488 92 15 i raspitajte se o detaljima i modelima moguće saradnje.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.