Scroll Top

Simpozijumi

Simpozijumi su po pravilu veliki skupovi koji okupljaju stručnjake iz određenih oblasti zarad diskusije na jednu, unapred određenu, temu koja se po bitnosti i aktuelnosti u tom trenutku ističe i zavređuje posebnu pažnju.

Biće nam čast i zadovoljstvo da budemo deo organizovanja Vašeg simpozijuma i podrške široj promociji teme koju ste Vi odabrali za stručnoj javnosti važnu.

Organizovanje simpozijuma se ne razlikuje ni po čemu od organizovanja bilo kog velikog skupa.

Kao i kongresi i ono zahteva pronalaženje više adekvatnih lokacija koje su kapacitetima i kvalitetom ponude odgovarajuće. Od ovog užeg izbora naši saradnici biraju definitivnu lokaciju na kojoj će se simpozijum održati.

Naša dalja zaduženja u Vaše ime će biti izgradnja prezentacije simpozijuma, organizacija slanja poziva učesnicima i predavačima kao i prikupljanje materijala za štampu, njihova priprema za štampu i sama štampa. Organizacija palete ponuda smeštaja za gostujuće predavače i učesnike je nešto što MEDAPP udruženje radi vrlo kvalitetno i sa posebnom pažnjom na potrebe učesnika i njihov komfor. Prepustite nam svu korespodenciju sa učenicima i predavačima. Profesionalo i kavlaitetno ćemo organizovati putovanje inostranih gostujućih predavača i njihov transport sa aerodroma do smeštaja. Naš uigran tim tehničke podrške velikim skupovima će obezbediti sve preduslove za profesionalan izgled i kvalitetno audio-viuelno izvođenje Vašeg simpozijuma. Snimanje čitavog događaja i njegovo medijsko pokrivanje se nalazi u našoj standardnoj ponudi.

Kao i okviru svih svojih aktivnosti, svojim saradnicima nudimo da, uz ovlašćenje i Vašu kontrolu, preuzmemo obavezu pronalaženja i pregovora sa sponzorima. Uz više nivoa sponzorskih paketa na kraju svakog od naših događaja svoje zadovoljstvo izražavaju kako naši saradnici, čiji smo događaj tehnički organizovali, tako i sponzori omogućenim prostorom za prezentaciju svog rada i mogućnošću za poslovnim povezivanjem i kontaktom.

Iskustvo nas čini pouzdanim i kvalitetnim saradnikom u organizaciji velikih skupova. Proverite zašto nas naši saradnici iznova angažuju pri organizaciji velikih i važnih skupova!

Slobodno nas kontaktirajte na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon +381 064 528 16 58 i raspitajte se o detaljima i modelima moguće saradnje.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.