Opšta prisutnost smartphone-ova i relativno stabilno tržište platformi na kojim oni rade je dovelo do stvaranja uslova za brz razvoj mobilnih aplikacija čije se namene i upotrebljivosti mogu omeđiti samo invetivnošću korisnika i kreatora ovih programa.

MEDAPP takođe razvija aplikacije za Android i iOS mobilne platforme.

Uvideli smo da je ovo sjajan način da se edukativne i korisne aplikacije kako za stručna lica, tako i za laike, učine globalno dostupnim.

Pored razvoja svojih mobilnih aplikacija, nudimo i Vama logističku podršku i saradnju ukoliko imate ideje za razvoj mobilnih aplikacija, ali ne i načina da ih izgradite.