Scroll Top

Napravite onlajn kurs

Onlajn kursevi kontinuirane medicinske edukacije imaju brojne prednosti u odnosu na klasične kurseve gde polaznici moraju fizički doći na predavanje. Za predavača oni znače da je dovoljno da pripreme edukativne materijale, propratnu dokumentaciju za akreditaciju i test za proveru znanja polaznika i nakon predaju je MEDAPP udruženju. Nakon toga više nemaju obaveza oko svoje edukacije. Sa druge strane polaznici onlajn kontinuiranoj medicinskoj edukaciji mogu prilaziti u vreme i sa mesta koje njima najviše odgovara. Za ovakve edukacije se ne mora formirati grupa, svaka edukacija je dostupna onlajn na našem portalu kontinuiranih medicinskih edukacija 24/7 za svakog zainteresovanog pojedinca.

MEDAPP udruženje u Vaše ime može sprovesti čitavu proceduru akreditacije edukacije. U dogovoru sa Vama ćemo u okviru našeg portala izgraditi kurs kontinuirane medicinske edukacije u formi koja Vam najviše odgovara.

U dogovoru sa nosiocem edukacije, i njegovu kontrolu, MEDAPP udruženje može sprovesti i fundraising ukoliko se ugovorom ovlasti za to. Ovo praktično znači da MEDAPP udruženje u Vaše ime može sprovesti u delo čitavu medicinsku edukaciju od akreditacije, traženja sponzora do izgradnje onlajn kursa.

Onlajn kursevi kontinuiranih medicinskih edukacija mogu moraju imati edukativne materijale, navedenu literaturu, test provere znanja, obaveznu evlauaciju i sertifikat o uspešnom polaganju edukacije.
MEDAPP udruženje Vam nudi da svoj edukativni materijal organizujete u obliku tekstova koji moraju pokriti sva pitanja sadržana u testu provere znanja, interaktivnih lekcija u okviru kojih se pitanja provlače kroz tekst edukacije i koje omogućavaju da polaznicima ponudite i dodatno obrazloženje ukoliko daju netačan odgovor na pitanje. Na kraju, MEDAPP udruženje nudi i profesionalno snimanje predavanja čijim se snimkom mogu zameniti pisani edukativni materijali. Primere ovako uređenih predavanja možete videti u našoj videoteci nakon registracije i prijavljivanja na naš sajt.

Nakon što polaznik upiše Vaš kurs, naša služba tehničke podrške im je svakodnevno na raspolaganju za sve nedoumice i eventualna pitanja. Kada polože test provere znanja i dobiju sertifikat, MEDAPP udruženje za Vas svakog meseca pravi izveštaje o položilim polaznicima i šalje ih komorama zarad upisivanja bodova polaznicima potrebnih za obnavljanje licence.

Imate ideju za svoju edukaciju kontinuirane medicinske edukacije ali nemate vremena ili sredstava da je sprovedeteu delo? Javite nam se slobodno na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon +381 064 528 16 58

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.