Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Medicinski portali medapp

medicinsk_portali_c

Medicinski portali

MEDAPP udruženje Vam nudi podršku u izgradnji specijalizovanih medicinskih portala. naše aktivnosti su se do sada zasnivale na unapređenju onlajnkontinuirane medicinske edukacije i promociji zdravlja u opštoj populaciji.

RAAS

www.raas.rs

Internet prezentacija Rinološko alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva.

Ova prezentacija je namenjana obaveštavanju članstva aktiva i javnosti o najnovijim aktivnostima, skupovima i novostima ove sekcije.
Portal je podeljen u segmente prema oblastima rada sekcije i omogućava članovima aktiva laku komunikaciju putem kontakt formi i foruma.

Takođe, ukupna prijava za event-e u orgaizaciji aktiva, ako i slanje radova i apstrakta se vrši kroz, za ovu svrhu, specijalno izgrađene kontakt forme.
Članovi aktiva se mogu na portal prijaviti svojim registrovanim korisničkim imenom i lozinkom nakon čega imaju pristup materijalima dostupnim samo članstvu.

 


Moj gastroenterolog

www.mojgastroenterolog.rs

Gastro portala je namenjen obaveštavanju pacijenata sa gastrointestinalnim tegobama i opšte populacije o gastrointestinalnim bolestima.

Pacijent može napraviti svoj korisnički nalog i u okviru portala voditi svoj lični specijalizovani dnevnik oboljenja. Ovaj dnevnik je napravljen u konsultacijama sa kolegama specijalistima gastroenterologije. Pre odlaska do svog lekara kkorisnik može odštampati izveštaj iz svog dnevnika koji sadrži sve relevantne podatke o toku bolesti u prethodnom periodu i na osnovu koga lekar može dobiti značajne podatke i doneti dalje odluke o terapiji i stanju pacijenta.

Portal takođe sadrži veliki broj tekstova koji su napisali stručnjaci iz različitih oblasti gastroenterologije. Korisni video materijali su takođe u velikoj meri zastupljeni kao vid efikasne edukacije korisnika.

Pored ovoga, registrovani korisnici mogu ostaviti pitanje na koje će stručno lice dati odgovor te se portal može koristiti i za medicinsko savetovanje na daljinu.

moj_gastroent


NEURO kme

www.neurokme.org

Okosnica vrlo uspešne saradnje između MEDAPP udruženja i Društva neurologa Srbije je portal kontinuiranih medicinskih edukacija čiji smo tehnički izvođač bili a za potrebe akreditacije kurseva, podizanja i prilagođavanja portala i izgradnje onlajn kme kurseva. Portal je izgrađen po uzoru na kme portal MEDAPP udruženja i kao takav može da iznese sve potrebe organizovanja kompleksnih kurseva i zahteva zdravstvenih komora.

Predavači Društva neurologa Srbije su kvalitet svojih edukacija podigli na nešto viši nivo od uobičajne forme koju imaju slične edukacije odlukama da sva predavanja snime i u obliku video predavanja dostave polaznicima. Vrsni predavači DNS-a su učinili da ovako izneta predavanja budu neuporedivo kvalitetniji izvor informacija nego što bi ti pisani materijali ikad mogli da budu. MEDAPP je snimanje, profesionalnu montažu i obradu snimaka bez problema izneo s obzirom na to da su ovakve usluge i inače u standardnoj ponudi našeg udruženja.

Pored toga, jedan od kurseva je uključio i rešavanje kliničkih slučajeva gde korisnik bira tačan odgovor iz višestrukog izbora ali ga eventualni netačan odgovor ne vodi na dalja pitanja već do dodatneinformacije ili novog problema što omogućava učenje iz grešaka i jedan viši nivo edukovanja kroz dodatke kliničke informacije iz prakse.

neuro_kme