Scroll Top

Medicinski portali

MEDAPP udruženje Vam nudi podršku u izgradnji specijalizovanih medicinskih portala. naše aktivnosti su se do sada zasnivale na unapređenju onlajnkontinuirane medicinske edukacije i promociji zdravlja u opštoj populaciji.

Moj gastroenterolog
www.mojgastroenterolog.rs

Gastro portala je namenjen obaveštavanju pacijenata sa gastrointestinalnim tegobama i opšte populacije o gastrointestinalnim bolestima.

Pacijent može napraviti svoj korisnički nalog i u okviru portala voditi svoj lični specijalizovani dnevnik oboljenja. Ovaj dnevnik je napravljen u konsultacijama sa kolegama specijalistima gastroenterologije. Pre odlaska do svog lekara kkorisnik može odštampati izveštaj iz svog dnevnika koji sadrži sve relevantne podatke o toku bolesti u prethodnom periodu i na osnovu koga lekar može dobiti značajne podatke i doneti dalje odluke o terapiji i stanju pacijenta.

Portal takođe sadrži veliki broj tekstova koji su napisali stručnjaci iz različitih oblasti gastroenterologije. Korisni video materijali su takođe u velikoj meri zastupljeni kao vid efikasne edukacije korisnika.

Pored ovoga, registrovani korisnici mogu ostaviti pitanje na koje će stručno lice dati odgovor te se portal može koristiti i za medicinsko savetovanje na daljinu.

NEURO kme
www.neurokme.org

Okosnica vrlo uspešne saradnje između MEDAPP udruženja i Društva neurologa Srbije je portal kontinuiranih medicinskih edukacija čiji smo tehnički izvođač bili a za potrebe akreditacije kurseva, podizanja i prilagođavanja portala i izgradnje onlajn kme kurseva. Portal je izgrađen po uzoru na kme portal MEDAPP udruženja i kao takav može da iznese sve potrebe organizovanja kompleksnih kurseva i zahteva zdravstvenih komora.

Predavači Društva neurologa Srbije su kvalitet svojih edukacija podigli na nešto viši nivo od uobičajne forme koju imaju slične edukacije odlukama da sva predavanja snime i u obliku video predavanja dostave polaznicima. Vrsni predavači DNS-a su učinili da ovako izneta predavanja budu neuporedivo kvalitetniji izvor informacija nego što bi ti pisani materijali ikad mogli da budu. MEDAPP je snimanje, profesionalnu montažu i obradu snimaka bez problema izneo s obzirom na to da su ovakve usluge i inače u standardnoj ponudi našeg udruženja.

Pored toga, jedan od kurseva je uključio i rešavanje kliničkih slučajeva gde korisnik bira tačan odgovor iz višestrukog izbora ali ga eventualni netačan odgovor ne vodi na dalja pitanja već do dodatneinformacije ili novog problema što omogućava učenje iz grešaka i jedan viši nivo edukovanja kroz dodatke kliničke informacije iz prakse.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.