Scroll Top

Kongresi

Bez obzira da li se radi o jednodnevnim ili višednevnim, nacionalnim ili internacionalnim, organizacija kongresa je dug i kompleksan posao. Potrebno je pronaći odgovarajući prostor za održavaje kongresa. Zatim,  gostima obezbediti smeštaj ili im preporučiti izbor smeštaja koji nije daleko od mesta dešavanja, a kvalitetom i ponudom ispunjava standarde dobre organizacije. Štampanje materijala za učesnike, organizacija obroka i posluženja kao i animacija u pauzama možda zvuči kao jednostavan zadatak ali nikada nije tako. Tehnika na mestu događaja može podići kongres na viši nivo ukoliko se organizuje i upotrebi na pravilan način. I, na kraju, najkompleksniji deo je obezbeđivanje logistike za organizaciju svih ovih pojedinačnih delova.

Ovo bi ukratko pokrilo sve stavke koje su neophodne prilikom organizacije kongresa. Ono što se iz ovog iznošenja sastavnih preduslova za organizaciju kongresa ne vidi je veza među njima. Sve ove stavke su organizaciono povezane i jednaod druge zavise. MEDAPP udruženje već godinama radi i kao tehnički organizator kongresa. Kao i u svakom aspektu svog rada i ovde smo se potrudili da unapredimo ponudu za naše saradnike i da svakim novim događajem koji organizujemo unesemo korisne novine koje podižu kvalitet kongresa.

Nudimo Vam potpunu kontrolu uz prepuštanje svih obaveza nama.

MEDAPP udruženje pronalazi više lokacija od kojih Vi birate onu koju smatrate najpogodnijom za organizaciju Vašeg kongresa. Pozivi učesnicima, prezentacija događaja, korespondencija sa predavačimai organizovanje prikupljanja materijala vezanog za njihova predavanja je samo počeni stadijum u organizaciji kongresa. Smeštaj i utovanja gostujućih predavača iz zemlje i inostranstva su takođe naša briga. Svima će biti ponuđeno više mogućnosti smeštaja koji se nalazi u blizini samog mesta dešavaja. Organizovaćemo i potpunu tehničku podršku, kao i snimanje Vašeg kongresa. Štampa materijala za polaznike je nešto čemu uvek posvećujemo veliku pažnju.

Naravno, finansije su u svakoj velikoj organizaciji bitne. govorom možete imati potpunu kontrolu nad prilivima i rashodima i ovlastiti MEDAPP udriženje da u Vaše ime potraži sponzore.

MEDAPP udruženje se tokom vremena istaklo i pažnjom koju posvećuje protokolima i potrebama sponzora. Naši saradnici i sponzori događaja koje smo mi organizovali su uvek bili zadovoljni organizacijom prostora za štandove sponzora, njihovi prezentaciju i kontakt sa učesnicima.

MEDAPP udruženje sa svojim višegodišnjim iskustvomu organizaciji velikih skupova može Vam biti od neizmerne pomoći u organizovanju kongresa.

Slobodno nas kontaktirajte na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon +381 064 528 16 58 i raspitajte se o detaljima i modelima moguće saradnje.

Privacy Preferences
Kada posetite našu internet prezentaciju ona sačuva informaciju o Vašoj poseti, najčešće putem "kolačića". Ovde možete izmeniti šta prezentacija sme da sačuva od Vaših aktivnosti. Molimo Vas da razumete da su neki od ovih podataka neophodni za pravilan rad prezentacije i da njihovo isključivanje može dovesti do nepravilnog rada prezentacije.