Unapređivanje edukacije

Ne može se dovoljno istaći važnost kvalitetne edukacije, naročito kada se radi o edukaciji na medicinskim poljima. Ovo važi kako za edukacije stručnog kadra, tako i za edukovanje laika u okviru opšte populacije.

Neprekidni napredak nauke i nova saznanja o koristima i štetnostima terapijskih postupaka, dijagnostičkih metoda i usavršavanje praktičnih veština koje su u svakodnevnoj upotrebi, zahtevaju neprekidno usavršavanje već stečenih i sticanje novih znanja.

Sa druge strane, zdravstvena edukacija opšte populacije je od ogromnog značaja za prevenciju oboljenja i unapređenje kvaliteta života postojećih pacijenata.

MEDAPP je pred sebe postavio zadatak da konstantno unapređuje materijale i alate medicinske edukacije.

Kod nas možete pronaći kvalitetne edukativne materije i kurseve, uvek aktuelne podatke i spremnost da podržimo Vaše projekte i ideje na poljima edukovanja, kreiranja edukativnih materijala i izrade edukativnih kurseva za stručni deo javnosti ili laike.