MEDAPP udruženje je potpisalo ugovor  o saradnji sa Društvom neurologa Srbije o razvoju i izgradnji edukativne platforme kontinuiranih medicinskih edukacija za potrebe Društva.

MEDAPP udruženje će za Društvo neurologa Srbije izgraditi platformu namenjenu KM edukacijama Društva i raditi na njemom održavanju i unapređivanju.

Pored izgradnje platforme, MEDAPP udruženje je ugovorom preuzelo i potpunu izradu video predavanja koja će edukativne materijale svake od edukacija dopuniti i učiniti kvalitetnijim.

Društvo neurologa Srbije je izrazilo posebno interesovanje za izradu kvalitetnih multimedijalnih edukativnih materijala i kliničkih vinjeta u svojim edukacijama što nas posebno raduje i zbog čega se nadamo dugoj i uspešnoj saradnji.