UPUTSTVO ZA SLANJE SAŽETAKA ZA ELEKTRONSKE POSTERE

Slanje Apstrakta

UPUTSTVO ZA 

Molimo Vas da sažetke radova napišete prema sledećim uputstvima:

 • Sažetke pisati latiničnim pismom na srpskom i engleskom jeziku.
 • Sažetak može da ima najviše 250 reči, koristiti font Times New Roman.
 • Naslov sažetka pisati velikim slovima veličine 12pt, a ostalo u veličini 10pt.
 • U podnaslovu navesti naziv ustanove autora, prezime i ime autora bez titula, podvući ime autora koji će prezentovati rad, u narednom redu navesti e-mail adresu autora koji će prezentovati rad i naznačiti oralna prezentacija ili elektronski poster.
 • Tekst sažetka treba da sadrži uvod, cilj rada, metodologiju, rezultate i zaključak. Prihvaćeni radovi će biti objavljeni u knjizi sažetaka bez ispravke, u poslatoj formi pa je lingvistička preciznost odgovornost autora.


SLANJE ePOSTERA

UPUTSTVO ZA KREIRANJE ELEKTRONSKIH POSTERA

Opšte odrednice: ePoster prezentacije biće prikazane na flatscreen ekranima postavljenim u odgovarajućem prostoru na mestu održavanja kongresa . Prezentacije će učesnicima  biti dostupne samo u ovom obliku i organizator neće obezbediti štampani oblik prezentacija ni u kom formatu. Svi apstrakti elektronskih postera će biti objavljeni u knjizi sažetaka 59.ORL NEDELJE

Za sve dodatne infromacije kontaktirejte na na e mail orlnedelja@gmail.com ili na office@medapp.rs

 

Format ePostera:

Molimo Vas da Vaš ePoster bude isključivo u jednom od sledećih formata:

 • Microsoft Powerpoint 2007 i 2010 format (.pptx dokument)
 • Microsoft Powerpoint 97-2003 format (.ppt dokument)
 • Napomena: Ukoliko koristite druge alate za pravljenje prezentacije, molimo Vas da svoj ePoster eksportujete u .ppt ili .pptx format.

Osnovni izgled Vašeg ePostera:Odnos strana prezentacije treba da je 16:9 u landscape orijentaciji stranice. Zarad ujednačenost izgleda ePostera pripremili smo za vas model koji Vas molimo da upotrebite za pripremanje svog ePostera:

 • Model za Microsoft Office 2007-2010 .pptx prezentaciju možete preuzeti ovde PREUZMI MODEL
 • Model za Microsoft Office 97-2003 .ppt prezentaciju možete preuzeti ovde PREUZMI MODEL

 

Organizacija slajdova:

 ePoster sme sadržati najviše tri slajda.

 Preporučujemo Vam sledeću organizaciju:

 1. slajd: naslov, autor, afilijacija
 2. slajd: uvod, pitanje, metodologija
 3. slajd: rezultati, napomene i zaključak


Odvojeni medija fajlovi koje želite da uključite u prezentaciju:

 Ukoliko Vaš ePoster sadrži zvučne ili video fajlove koji bi trebalo da budu prikazani kroz prezentaciju, molimo Vas da nam ih takođe dostavite zapakovane u obliku .zip arhive na orlnedelja@gmail.com

ELEKTRONSKE POSTERE SLATI NAJKASNIJE DO 01.10.2019