Akreditacija KME

59. ORL nedelja  sekcije SLD  sa međunarodnim učešćem akreditovana je kod Zdravstvenog saveta Republike Srbije pod evidencionim brojem : A-1-1823/19
Broj bodova KME:
  • predavači: 13
  • pasivno učešće : 8
  • usmena prezentacija: 11
  • poster prezentacija: 9