Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

O udruženju MEDAPP

Udruženje MEDAPP

Udruženje MEDAPP je osnovano 2014. godine sa ciljem unapređenja medicinske edukacije prvenstveno kroz primenu savremenih digitalnih tehnologija. Razvoj savremenih digitalnih tehnologija je doveo do novih mogućnosti na polju medicinske edukacije.

Dostupnost i sveprisutnost savremenih digitalnih uređaja učinili su da je učenje danas mnogo lakše i jednostavnije u odnosu na klasične metode. MEDAPP udruženje je prepoznalo brojne prednosti savremenih digitalnih tehnologija i za cilj postavilo razvoj i implementaciju digitalnih tehnologija u medicini u Srbiji i regionu.

Delatnosti MEDAPP udruženja su fokusirane na medicinu, stomatologiju i farmaciju. MEDAPP udruženje okuplja zdravstvene radnike svih profila. Iza sebe već imamo značajan broj uspešno realizovanih projekata za koje sa ponosom ističemo da su prvi takve vrste u regionu.

Podaci o udurženju Medapp

Udruženje MEDAPP je osnovano 17.12.2014. sa sedištem u Beogradu, ulica Crnotravska 13 a/81 sa namerom da okupi zdravstvene radnike različitih profila a u cilju unapređenje medicinske edukacije kroz primenu savremenih informacionih tehnologija.

https://medapp.rs/wp-content/uploads/2018/03/Promo-delatnosti-final-780p.mp4

Osnivački akt udruženja MEDAPP preuzmite ovde

REGISTRACIJA U APR-u

Udruženje MEDAPP je registrovano u Agenciji za privredne registre Republike Srbije 17.12.2014. pod rednim brojem BU 9710/2014.

Rešenje iz APR-a preuzmite ovde

IDENTIFIKACIONI PODACI

Naziv udruženja: MedApp

Sedište i adresa: Crnotravska 13 A/81, Beograd, Srbija

Matični broj: 28161719

PIB: 108810311

Delatnost udruženja: 9499

Tekući računi: Dinarski  285-2325090000009-50, SBERBANK

Devizni 285-232120989934969

Prdsednik udruženja: Uglješa Grgurević

Identifikacioni formular preuzmite ovde

VIZUELNI IDENTITET

Udruženje MedApp u vizuelnom identitetu koristi i naziv MEDAPP.

Logotip udruženja

Medapp Logo large 350

Pečat udruženja

pečat_uzorak

Sajt udruženja:

www.medapp.rs