MEDAPP udruženje je potpisalo ugovor sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu o razvoju softvera za distribuciju i prodaju digitalnih knjiga Fakulteta!

MEDAPP će pored izrade sovog softvera koji će omogućiti studentima i drugim korisnicima da preuzmu javno dostupne aplikacije za kupovinu i čitanje knjiga, takođe i izrađivati digitalna izdanja knjiga za Fakultet.
Korisnici će putem mobilnih aplikacija MEDNSMART moći da na jednostavan način kreiraju svoj korisnički nalog, pretražuju i kupuju knjige.
Pored kupovine, aplikacije omogućavaju čitanje knjiga, njihovo pretraživanje, obeležavanje teksta i pisanje fusnota.

Pored ugovorene saradnje na izradi digitalnih izdanja udžbenika Fakulteta i razvoju softvera za njihovu distribuciju, Fakultet je iskazao značajno interesovanje za saradnju na polju onlajn edukacije sa kojom MEDAPP ima značajno i bogato iskustvo.

Dobar deo funkcionalnosti možete videti na našem promotivnom filmu MEDAPP digitalnih knjiga.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tlVYsD7Udbk” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/i_0sU9o6v6M” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>