MEDAPP udruženje je po ugovoru sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu razvilo softver za distribuciju digitalnih izdanja knjiga Fakulteta.

Pred softvera koji Fakultetu omogućava distribuciju, ažuriranje digitalnih izdanja, kao i upravljanje registrovanim korisnicima i knjiženje uplata pri kupovini, MEDAPP je razvio i MEDANSMART mobilne aplikacije koje omogućavaju registrovanim korisnicima da na najlakši način, sa svojih mobilnih uređaja, vrše pretragu, kupovinu i čitanje digitalnih knjiga Fakulteta.
Sva digitalna izdanja za Fakultet izrađuje MEDAPP udruženje.

meNSmart aplikaciju za Android možete preuzeti ovde, a verzija za iOS operativni sistem je u pripremi i očekuje se njeno skoro pojavljivanje na iOS APP STORE-u.