Medicina sa svojim najširim krugom delovanja unutar medicinske grupacije

Nova naučna saznanja i stalan tehnološki napredak uslovljavaju stalno dalje grananje medicine na nove oblasti i stalnu izmenu i usložnjavanje zdravstvene zaštite. Radna okruženja stručnog medicinskog kadra postaju sve kompleksnije opremljena dijagnostičkim i terapijskim tehničkim sredstvima koja vrlo brzo, napretkom tehnološkog razvoja, zastarevaju i bivaju zamenjena novijim.

Stomatologija bez koje nijedan sistem zdravstvene zaštite ne bi bio kompletan

Stalni napredak u tehnološkim dostignućima je u stomatologiji još primetniji. Novi materijali, implanti i operativna aparatura dovode do stalnih izmena protokola rada i operativnih tehnika.

Farmacija, neraskidivo vezana za savremene terapijske i dijagnostičke procedure, prožima sve medicinske oblasti

Sve oblasti medicinske grupacije nauka su povezane dijagnostičkim i terapijskim sredstvima kojima farmacija suvereno vlada. Farmacija, suviše specijalizovana, je nešto čime drugi medicinari ne mogu detaljno ovladati, a bez čega, sa druge strane, ne mogu provesti ni jedan radni dan.

Ovo su razlozi zbog kojih se MEDAPP interesuje za približavanje svih ovih oblasti, stvarajući mesto povezivanja ideja, razmene informacija i podrške saradnje.