MEDAPP je u mogućnosti da organizuje sve tri vrste edukativnih kurseva, klasične kurseve sa predavačima i testiranjem, mešovite kurseve sa predavačima nakon kojih se provera znanja vrši onlajn testiranjem i potpuno onlajn kurseve.

MEDAPP unapređuje medicinsku edukaciju.

Za potrebe izvođenja grupnih testiranja u okvirima onlajn kurseva, klasičnih i kombinovanih kurseva MEDAPP ima na raspolaganju prostorije savremenog edukativnog centra. Komforno okruženje sa novom, vrhunskom računarskom opremom može Vam stojati na raspolaganju ukoliko se odlučite na saradnju sa nama na poljima kontinuirane edukacije.