Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Category: Medicina

Edukativni centar

Edukativni centar

MEDAPP je u mogućnosti da organizuje sve tri vrste edukativnih kurseva, klasične kurseve sa predavačima i testiranjem, mešovite kurseve sa predavačima nakon kojih se provera znanja vrši onlajn testiranjem i potpuno onlajn kurseve.

MEDAPP unapređuje medicinsku edukaciju.

Za potrebe izvođenja grupnih testiranja u okvirima onlajn kurseva, klasičnih i kombinovanih kurseva MEDAPP ima na raspolaganju prostorije savremenog edukativnog centra. Komforno okruženje sa novom, vrhunskom računarskom opremom može Vam stojati na raspolaganju ukoliko se odlučite na saradnju sa nama na poljima kontinuirane edukacije.

read more
Kontinuirana edukacija

Kontinuirana edukacija

Sva istraživanja sprovedena na tu temu ukazuju da se nivo znanja stečenih tokom studija ili školovanja rapidno smanjuje vremenom, čak i ako je to vreme provedeno u obavljanju posla za koji se pojedinac školovao. Repetitivnost poslova i svakodnevnih zaduženja u radnim okruženjima posledično dovode do zaboravljanja i važnih stvari koje se retko u praksi primanjuju.

Upotrebom savremenih informacionih tehnologija sve je brža razmena novih saznanja na globalnom nivou. Ovo dovodi do njihove brže primene u praksi i povezivanja sa drugim otkrićima. Vreme potrebno da se ukupno znanje udvostruči je sve kraće i kraće.

Ključ dobre stručne osposobljenosti i kompetitivnosti je kontinuirana edukacija.

Kroz stalno obnavljanje ranije stečenih znanja i veština i sticanje novih kroz stalnu edukaciju, stučni kadar medicinske grupacije ostaje u koraku sa savremenim saznanjima i preporukama što je jedina stvar koja mu omogućava da svojim klijentima i pacijentima obezbedi najkvalitetniju uslugu.

read more
Medapp ciljne oblasti

Medapp ciljne oblasti

Medicina sa svojim najširim krugom delovanja unutar medicinske grupacije

Nova naučna saznanja i stalan tehnološki napredak uslovljavaju stalno dalje grananje medicine na nove oblasti i stalnu izmenu i usložnjavanje zdravstvene zaštite. Radna okruženja stručnog medicinskog kadra postaju sve kompleksnije opremljena dijagnostičkim i terapijskim tehničkim sredstvima koja vrlo brzo, napretkom tehnološkog razvoja, zastarevaju i bivaju zamenjena novijim.

Stomatologija bez koje nijedan sistem zdravstvene zaštite ne bi bio kompletan

Stalni napredak u tehnološkim dostignućima je u stomatologiji još primetniji. Novi materijali, implanti i operativna aparatura dovode do stalnih izmena protokola rada i operativnih tehnika.

Farmacija, neraskidivo vezana za savremene terapijske i dijagnostičke procedure, prožima sve medicinske oblasti

Sve oblasti medicinske grupacije nauka su povezane dijagnostičkim i terapijskim sredstvima kojima farmacija suvereno vlada. Farmacija, suviše specijalizovana, je nešto čime drugi medicinari ne mogu detaljno ovladati, a bez čega, sa druge strane, ne mogu provesti ni jedan radni dan.

Ovo su razlozi zbog kojih se MEDAPP interesuje za približavanje svih ovih oblasti, stvarajući mesto povezivanja ideja, razmene informacija i podrške saradnje.

read more
Potpisan ugovor o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu!

Potpisan ugovor o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu!

MEDAPP udruženje je potpisalo ugovor sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu o razvoju softvera za distribuciju i prodaju digitalnih knjiga Fakulteta!

MEDAPP će pored izrade sovog softvera koji će omogućiti studentima i drugim korisnicima da preuzmu javno dostupne aplikacije za kupovinu i čitanje knjiga, takođe i izrađivati digitalna izdanja knjiga za Fakultet.
Korisnici će putem mobilnih aplikacija MEDNSMART moći da na jednostavan način kreiraju svoj korisnički nalog, pretražuju i kupuju knjige.
Pored kupovine, aplikacije omogućavaju čitanje knjiga, njihovo pretraživanje, obeležavanje teksta i pisanje fusnota.

Pored ugovorene saradnje na izradi digitalnih izdanja udžbenika Fakulteta i razvoju softvera za njihovu distribuciju, Fakultet je iskazao značajno interesovanje za saradnju na polju onlajn edukacije sa kojom MEDAPP ima značajno i bogato iskustvo.

Dobar deo funkcionalnosti možete videti na našem promotivnom filmu MEDAPP digitalnih knjiga.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tlVYsD7Udbk” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/i_0sU9o6v6M” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

 

 

 

read more
Pregovori o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu

Pregovori o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu

MEDAPP udruženje je započelo pregovore o tehničkoj saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu o razvoju digitalne platforme onlajn knjižare.
Ovaj softver bi omogućio distribuciju digitalnih izdanja udžbenika Fakulteta studentima i drugim zainteresovanima preko posebnih mobilnih aplikacija dostupnih javno korisnicima.

Ovakav sistem bi omogućavao distribuciju, prodaju i ažuriranje digitalnih izdanja Fakultetu, a jednostavan i komforan način pretrage knjiga i njihovu kupovinu od kuće korisnicima.

read more
Potpisan ugovor o saradnji na razvoju KME sa Društvom neurologa Srbije

Potpisan ugovor o saradnji na razvoju KME sa Društvom neurologa Srbije

MEDAPP udruženje je potpisalo ugovor  o saradnji sa Društvom neurologa Srbije o razvoju i izgradnji edukativne platforme kontinuiranih medicinskih edukacija za potrebe Društva.

MEDAPP udruženje će za Društvo neurologa Srbije izgraditi platformu namenjenu KM edukacijama Društva i raditi na njemom održavanju i unapređivanju.

Pored izgradnje platforme, MEDAPP udruženje je ugovorom preuzelo i potpunu izradu video predavanja koja će edukativne materijale svake od edukacija dopuniti i učiniti kvalitetnijim.

Društvo neurologa Srbije je izrazilo posebno interesovanje za izradu kvalitetnih multimedijalnih edukativnih materijala i kliničkih vinjeta u svojim edukacijama što nas posebno raduje i zbog čega se nadamo dugoj i uspešnoj saradnji.

read more
ORL hirurgija uživo – online

ORL hirurgija uživo – online

grb mogrb vma

 

Akreditovani domaći kurs 1. kategorije

ORL hirurgija uživo – online

31. mart – 01. april 2016. godine
Vojnomedicinska akademija

Klinika za otorinolaringologiju

MEDAPP udruženje je organizovalo kurs kontinuirane medicinske edukacije „ORL hirurgija uživo -online“ u toku čijeg je drugog dana omogućeno svim učesnicima da pristupe portalu kontinuiranih medicinskih edukacija MEDAPP udruženja i putem njega pristupe prenosu operacija iz sala VMA, Klinike za ORL.

Za razliku od uobičajnih prenosa, MEDAPP je upotrebio posebnu prlatformu namenjenu videokonferencijama u edukaciji koja je dozvolila učesnicima da prate prenose operacija iz sala VMA dok je moderator prof. dr Mihael Podvinec video linkom komentarisao operacije u dijalogu sa operaterom.

Svaki od učesnika je mogao u bilo kom trenutku da se glasom uključi u prenos i postavi pitanje ili da kroz čet kanal pitanje postavi pisanim putem.

MEDAPP udruženje je sa ponosom prvo upotrebilo ovakav način organizovanja video prenosa operacija.

read more