Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Category: Farmacija

Edukativni centar

Edukativni centar

MEDAPP je u mogućnosti da organizuje sve tri vrste edukativnih kurseva, klasične kurseve sa predavačima i testiranjem, mešovite kurseve sa predavačima nakon kojih se provera znanja vrši onlajn testiranjem i potpuno onlajn kurseve.

MEDAPP unapređuje medicinsku edukaciju.

Za potrebe izvođenja grupnih testiranja u okvirima onlajn kurseva, klasičnih i kombinovanih kurseva MEDAPP ima na raspolaganju prostorije savremenog edukativnog centra. Komforno okruženje sa novom, vrhunskom računarskom opremom može Vam stojati na raspolaganju ukoliko se odlučite na saradnju sa nama na poljima kontinuirane edukacije.

read more
Kontinuirana edukacija

Kontinuirana edukacija

Sva istraživanja sprovedena na tu temu ukazuju da se nivo znanja stečenih tokom studija ili školovanja rapidno smanjuje vremenom, čak i ako je to vreme provedeno u obavljanju posla za koji se pojedinac školovao. Repetitivnost poslova i svakodnevnih zaduženja u radnim okruženjima posledično dovode do zaboravljanja i važnih stvari koje se retko u praksi primanjuju.

Upotrebom savremenih informacionih tehnologija sve je brža razmena novih saznanja na globalnom nivou. Ovo dovodi do njihove brže primene u praksi i povezivanja sa drugim otkrićima. Vreme potrebno da se ukupno znanje udvostruči je sve kraće i kraće.

Ključ dobre stručne osposobljenosti i kompetitivnosti je kontinuirana edukacija.

Kroz stalno obnavljanje ranije stečenih znanja i veština i sticanje novih kroz stalnu edukaciju, stučni kadar medicinske grupacije ostaje u koraku sa savremenim saznanjima i preporukama što je jedina stvar koja mu omogućava da svojim klijentima i pacijentima obezbedi najkvalitetniju uslugu.

read more
Medapp ciljne oblasti

Medapp ciljne oblasti

Medicina sa svojim najširim krugom delovanja unutar medicinske grupacije

Nova naučna saznanja i stalan tehnološki napredak uslovljavaju stalno dalje grananje medicine na nove oblasti i stalnu izmenu i usložnjavanje zdravstvene zaštite. Radna okruženja stručnog medicinskog kadra postaju sve kompleksnije opremljena dijagnostičkim i terapijskim tehničkim sredstvima koja vrlo brzo, napretkom tehnološkog razvoja, zastarevaju i bivaju zamenjena novijim.

Stomatologija bez koje nijedan sistem zdravstvene zaštite ne bi bio kompletan

Stalni napredak u tehnološkim dostignućima je u stomatologiji još primetniji. Novi materijali, implanti i operativna aparatura dovode do stalnih izmena protokola rada i operativnih tehnika.

Farmacija, neraskidivo vezana za savremene terapijske i dijagnostičke procedure, prožima sve medicinske oblasti

Sve oblasti medicinske grupacije nauka su povezane dijagnostičkim i terapijskim sredstvima kojima farmacija suvereno vlada. Farmacija, suviše specijalizovana, je nešto čime drugi medicinari ne mogu detaljno ovladati, a bez čega, sa druge strane, ne mogu provesti ni jedan radni dan.

Ovo su razlozi zbog kojih se MEDAPP interesuje za približavanje svih ovih oblasti, stvarajući mesto povezivanja ideja, razmene informacija i podrške saradnje.

read more