Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Napravite online kurs

Napravite onlajn kurs

online medicinski kurs srbija

Onlajn kursevi kontinuirane medicinske edukacije imaju brojne prednosti u odnosu na klasične kurseve gde polaznici moraju fizički doći na predavanje. Za predavača oni znače da je dovoljno da pripreme edukativne materijale, propratnu dokumentaciju za akreditaciju i test za proveru znanja polaznika i nakon predaju je MEDAPP udruženju. Nakon toga više nemaju obaveza oko svoje edukacije. Sa druge strane polaznici onlajn kontinuiranoj medicinskoj edukaciji mogu prilaziti u vreme i sa mesta koje njima najviše odgovara. Za ovakve edukacije se ne mora formirati grupa, svaka edukacija je dostupna onlajn na našem portalu kontinuiranih medicinskih edukacija 24/7 za svakog zainteresovanog pojedinca.

MEDAPP udruženje u Vaše ime može sprovesti čitavu proceduru akreditacije edukacije.

U dogovoru sa Vama ćemo u okviru našeg portala izgraditi kurs kontinuirane medicinske edukacije u formi koja Vam najviše odgovara.

U dogovoru sa nosiocem edukacije, i njegovu kontrolu, MEDAPP udruženje može sprovesti i fundraising ukoliko se ugovorom ovlasti za to. Ovo praktično znači da MEDAPP udruženje u Vaše ime može sprovesti u delo čitavu medicinsku edukaciju od akreditacije, traženja sponzora do izgradnje onlajn kursa.

Onlajn kursevi kontinuiranih medicinskih edukacija mogu moraju imati edukativne materijale, navedenu literaturu, test provere znanja, obaveznu evlauaciju i sertifikat o uspešnom polaganju edukacije.

Uz pomoć Medapp-a napravite online kurs

MEDAPP udruženje Vam nudi da svoj edukativni materijal organizujete u obliku tekstova koji moraju pokriti sva pitanja sadržana u testu provere znanja, interaktivnih lekcija u okviru kojih se pitanja provlače kroz tekst edukacije i koje omogućavaju da polaznicima ponudite i dodatno obrazloženje ukoliko daju netačan odgovor na pitanje. Na kraju, MEDAPP udruženje nudi i profesionalno snimanje predavanja čijim se snimkom mogu zameniti pisani edukativni materijali. Primere ovako uređenih predavanja možete videti u našoj videoteci nakon registracije i prijavljivanja na naš sajt.

Nakon što polaznik upiše Vaš kurs, naša služba tehničke podrške im je svakodnevno na raspolaganju za sve nedoumice i eventualna pitanja. Kada polože test provere znanja i dobiju sertifikat, MEDAPP udruženje za Vas svakog meseca pravi izveštaje o položilim polaznicima i šalje ih komorama zarad upisivanja bodova polaznicima potrebnih za obnavljanje licence.

Imate ideju za svoju edukaciju kontinuirane medicinske edukacije ali nemate vremena ili sredstava da je sprovedete u delo? Javite nam se slobodno na office@medapp.rs ili naš kontakt telefon +381 64 528 16 58