Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Blog

Medapp ciljne oblasti

Medapp ciljne oblasti

Medicina sa svojim najširim krugom delovanja unutar medicinske grupacije

Nova naučna saznanja i stalan tehnološki napredak uslovljavaju stalno dalje grananje medicine na nove oblasti i stalnu izmenu i usložnjavanje zdravstvene zaštite. Radna okruženja stručnog medicinskog kadra postaju sve kompleksnije opremljena dijagnostičkim i terapijskim tehničkim sredstvima koja vrlo brzo, napretkom tehnološkog razvoja, zastarevaju i bivaju zamenjena novijim.

Stomatologija bez koje nijedan sistem zdravstvene zaštite ne bi bio kompletan

Stalni napredak u tehnološkim dostignućima je u stomatologiji još primetniji. Novi materijali, implanti i operativna aparatura dovode do stalnih izmena protokola rada i operativnih tehnika.

Farmacija, neraskidivo vezana za savremene terapijske i dijagnostičke procedure, prožima sve medicinske oblasti

Sve oblasti medicinske grupacije nauka su povezane dijagnostičkim i terapijskim sredstvima kojima farmacija suvereno vlada. Farmacija, suviše specijalizovana, je nešto čime drugi medicinari ne mogu detaljno ovladati, a bez čega, sa druge strane, ne mogu provesti ni jedan radni dan.

Ovo su razlozi zbog kojih se MEDAPP interesuje za približavanje svih ovih oblasti, stvarajući mesto povezivanja ideja, razmene informacija i podrške saradnje.

read more
Kontinuirana edukacija

Kontinuirana edukacija

Sva istraživanja sprovedena na tu temu ukazuju da se nivo znanja stečenih tokom studija ili školovanja rapidno smanjuje vremenom, čak i ako je to vreme provedeno u obavljanju posla za koji se pojedinac školovao. Repetitivnost poslova i svakodnevnih zaduženja u radnim okruženjima posledično dovode do zaboravljanja i važnih stvari koje se retko u praksi primanjuju.

Upotrebom savremenih informacionih tehnologija sve je brža razmena novih saznanja na globalnom nivou. Ovo dovodi do njihove brže primene u praksi i povezivanja sa drugim otkrićima. Vreme potrebno da se ukupno znanje udvostruči je sve kraće i kraće.

Ključ dobre stručne osposobljenosti i kompetitivnosti je kontinuirana edukacija.

Kroz stalno obnavljanje ranije stečenih znanja i veština i sticanje novih kroz stalnu edukaciju, stučni kadar medicinske grupacije ostaje u koraku sa savremenim saznanjima i preporukama što je jedina stvar koja mu omogućava da svojim klijentima i pacijentima obezbedi najkvalitetniju uslugu.

read more
Inkubator dobrih ideja

Inkubator dobrih ideja

Jednostano je neverovatno koliko kvalitetnih ljudi sa sobom nosi dobre ideje kao teret, ne umejući da ih sprovede u delo.

Mi u MEDAPP organizaciji vidimo sebe kao integratora kreativnih ljudi i njihovih dobrih ideja!

Ukoliko imate ideju koju želite, ali ne znate kako da ostvarite, možete nas slobodno kontaktirati. Vrlo rado ćemo Vas saslušati i pomoći Vam!

Bilo da se radi o vašoj želji da izradite nove edukatinve materijale, mobilne aplikacije ili želite da izradite svoj kurs kontinuirane edukacije, mi Vam možemo pomoći.
Zajedno možemo Vašu ideju razviti u projekat kome ćemo pridružiti ljude i sredstva na putu do njegovog ostvarenja i plasiranja.

read more
Edukativni centar

Edukativni centar

MEDAPP je u mogućnosti da organizuje sve tri vrste edukativnih kurseva, klasične kurseve sa predavačima i testiranjem, mešovite kurseve sa predavačima nakon kojih se provera znanja vrši onlajn testiranjem i potpuno onlajn kurseve.

MEDAPP unapređuje medicinsku edukaciju.

Za potrebe izvođenja grupnih testiranja u okvirima onlajn kurseva, klasičnih i kombinovanih kurseva MEDAPP ima na raspolaganju prostorije savremenog edukativnog centra. Komforno okruženje sa novom, vrhunskom računarskom opremom može Vam stojati na raspolaganju ukoliko se odlučite na saradnju sa nama na poljima kontinuirane edukacije.

read more
Digitalna biblioteka na iOS 11 sistemu

Digitalna biblioteka na iOS 11 sistemu

MEDAPP udruženje je osvežilo aplikaciju digitalne biblioteke kao bi iskoristila sve novine koje donosi novi iOS 11 operativni sistem na iPhone uređajima!

Aplikaciju Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, medNSmart za iOS možete preuzeti ako ispretite ovaj link.

medNSmart za Android uređaje možete preuzeti ako ispratite ovaj link.

Više o našoj digitalnoj biblioteci možete saznati na stranici posvećenoj MEDAPP informacionim sistemima.

read more
Prednost online kurseva

Prednost online kurseva

Prednost online kurseva

Obrazovanje je jedan od najvažnijih aspekata svakog društva i zbog tog su ljudi spremni da ulože sva sredstva na tom polju.

read more
56. ORL Nedelja 2016.

56. ORL Nedelja 2016.

56. ORL Nedelja 2016.

56. Orl nedelja sa međunarodnim učešćem u organizaciji  ORL sekcije SLD je održana 03. i 04. Oktobra 2016. godine u hotelu Jugoslavija.

read more