Beograd, Srbija Ponedeljak - Petak 09:00-17:00 +381 64 100 4 888

Blog

ORL hirurgija uživo – online

ORL hirurgija uživo – online

grb mogrb vma

 

Akreditovani domaći kurs 1. kategorije

ORL hirurgija uživo – online

31. mart – 01. april 2016. godine
Vojnomedicinska akademija

Klinika za otorinolaringologiju

MEDAPP udruženje je organizovalo kurs kontinuirane medicinske edukacije „ORL hirurgija uživo -online“ u toku čijeg je drugog dana omogućeno svim učesnicima da pristupe portalu kontinuiranih medicinskih edukacija MEDAPP udruženja i putem njega pristupe prenosu operacija iz sala VMA, Klinike za ORL.

Za razliku od uobičajnih prenosa, MEDAPP je upotrebio posebnu prlatformu namenjenu videokonferencijama u edukaciji koja je dozvolila učesnicima da prate prenose operacija iz sala VMA dok je moderator prof. dr Mihael Podvinec video linkom komentarisao operacije u dijalogu sa operaterom.

Svaki od učesnika je mogao u bilo kom trenutku da se glasom uključi u prenos i postavi pitanje ili da kroz čet kanal pitanje postavi pisanim putem.

MEDAPP udruženje je sa ponosom prvo upotrebilo ovakav način organizovanja video prenosa operacija.

read more
Unapređivanje edukacije

Unapređivanje edukacije

Unapređivanje edukacije

Ne može se dovoljno istaći važnost kvalitetne edukacije, naročito kada se radi o edukaciji na medicinskim poljima. Ovo važi kako za edukacije stručnog kadra, tako i za edukovanje laika u okviru opšte populacije.

Neprekidni napredak nauke i nova saznanja o koristima i štetnostima terapijskih postupaka, dijagnostičkih metoda i usavršavanje praktičnih veština koje su u svakodnevnoj upotrebi, zahtevaju neprekidno usavršavanje već stečenih i sticanje novih znanja.

Sa druge strane, zdravstvena edukacija opšte populacije je od ogromnog značaja za prevenciju oboljenja i unapređenje kvaliteta života postojećih pacijenata.

MEDAPP je pred sebe postavio zadatak da konstantno unapređuje materijale i alate medicinske edukacije.

Kod nas možete pronaći kvalitetne edukativne materije i kurseve, uvek aktuelne podatke i spremnost da podržimo Vaše projekte i ideje na poljima edukovanja, kreiranja edukativnih materijala i izrade edukativnih kurseva za stručni deo javnosti ili laike.

read more
Potpisan ugovor o saradnji na razvoju KME sa Društvom neurologa Srbije

Potpisan ugovor o saradnji na razvoju KME sa Društvom neurologa Srbije

MEDAPP udruženje je potpisalo ugovor  o saradnji sa Društvom neurologa Srbije o razvoju i izgradnji edukativne platforme kontinuiranih medicinskih edukacija za potrebe Društva.

MEDAPP udruženje će za Društvo neurologa Srbije izgraditi platformu namenjenu KM edukacijama Društva i raditi na njemom održavanju i unapređivanju.

Pored izgradnje platforme, MEDAPP udruženje je ugovorom preuzelo i potpunu izradu video predavanja koja će edukativne materijale svake od edukacija dopuniti i učiniti kvalitetnijim.

Društvo neurologa Srbije je izrazilo posebno interesovanje za izradu kvalitetnih multimedijalnih edukativnih materijala i kliničkih vinjeta u svojim edukacijama što nas posebno raduje i zbog čega se nadamo dugoj i uspešnoj saradnji.

read more
Pregovori o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu

Pregovori o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu

MEDAPP udruženje je započelo pregovore o tehničkoj saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu o razvoju digitalne platforme onlajn knjižare.
Ovaj softver bi omogućio distribuciju digitalnih izdanja udžbenika Fakulteta studentima i drugim zainteresovanima preko posebnih mobilnih aplikacija dostupnih javno korisnicima.

Ovakav sistem bi omogućavao distribuciju, prodaju i ažuriranje digitalnih izdanja Fakultetu, a jednostavan i komforan način pretrage knjiga i njihovu kupovinu od kuće korisnicima.

read more
Potpisan ugovor o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu!

Potpisan ugovor o saradnji sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu!

MEDAPP udruženje je potpisalo ugovor sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu o razvoju softvera za distribuciju i prodaju digitalnih knjiga Fakulteta!

MEDAPP će pored izrade sovog softvera koji će omogućiti studentima i drugim korisnicima da preuzmu javno dostupne aplikacije za kupovinu i čitanje knjiga, takođe i izrađivati digitalna izdanja knjiga za Fakultet.
Korisnici će putem mobilnih aplikacija MEDNSMART moći da na jednostavan način kreiraju svoj korisnički nalog, pretražuju i kupuju knjige.
Pored kupovine, aplikacije omogućavaju čitanje knjiga, njihovo pretraživanje, obeležavanje teksta i pisanje fusnota.

Pored ugovorene saradnje na izradi digitalnih izdanja udžbenika Fakulteta i razvoju softvera za njihovu distribuciju, Fakultet je iskazao značajno interesovanje za saradnju na polju onlajn edukacije sa kojom MEDAPP ima značajno i bogato iskustvo.

Dobar deo funkcionalnosti možete videti na našem promotivnom filmu MEDAPP digitalnih knjiga.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/tlVYsD7Udbk” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/i_0sU9o6v6M” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

 

 

 

read more
Objavljena aplikacija MEDNSMART!

Objavljena aplikacija MEDNSMART!

MEDAPP udruženje je po ugovoru sa Medicinskim fakultetom u Novom Sadu razvilo softver za distribuciju digitalnih izdanja knjiga Fakulteta.

Pred softvera koji Fakultetu omogućava distribuciju, ažuriranje digitalnih izdanja, kao i upravljanje registrovanim korisnicima i knjiženje uplata pri kupovini, MEDAPP je razvio i MEDANSMART mobilne aplikacije koje omogućavaju registrovanim korisnicima da na najlakši način, sa svojih mobilnih uređaja, vrše pretragu, kupovinu i čitanje digitalnih knjiga Fakulteta.
Sva digitalna izdanja za Fakultet izrađuje MEDAPP udruženje.

meNSmart aplikaciju za Android možete preuzeti ovde, a verzija za iOS operativni sistem je u pripremi i očekuje se njeno skoro pojavljivanje na iOS APP STORE-u.

read more
Objavljen je elektronski program i knjiga sažetaka za RAAS 2018!

Objavljen je elektronski program i knjiga sažetaka za RAAS 2018!

Pozivamo Vas na ovaj sjajni edukativni skup.
Ne propustite 3. Simpozijum rinološko-alergološkog aktiva ORL sekcije Srpskog lekarskog društva!

MEDAPP udruženje je tehniči organizator sva tri dosadašnja Simpozijuma.
Ovaj događaj svojim sadržajem pomera granice medicinskih skupova.

Program i knjigu sažetaka možete pogledati ili preuzeti na sledećim linkovima:

ONLAJN VERZIJA PROGRAMA I KNJIGE SAŽETAKA (može se otvoriti na svakom uređaju sa internetom)

OFLAJN VERZIJA PROGRAMA I KNJIGE SAŽETAKA (verzija za PC Windows)

read more
Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije

Opšta prisutnost smartphone-ova i relativno stabilno tržište platformi na kojim oni rade je dovelo do stvaranja uslova za brz razvoj mobilnih aplikacija čije se namene i upotrebljivosti mogu omeđiti samo invetivnošću korisnika i kreatora ovih programa.

MEDAPP takođe razvija aplikacije za Android i iOS mobilne platforme.

Uvideli smo da je ovo sjajan način da se edukativne i korisne aplikacije kako za stručna lica, tako i za laike, učine globalno dostupnim.

Pored razvoja svojih mobilnih aplikacija, nudimo i Vama logističku podršku i saradnju ukoliko imate ideje za razvoj mobilnih aplikacija, ali ne i načina da ih izgradite.

read more